Tag: Amadeus

EIA2017Italy – Andrey Golub – The Evolution of Fashion Retail – Virtual Retail, the European Innovation Academy

European Innovation Academy Extreme Entrepreneurship Program – From an idea to a tech start-up in 15 days   EIA2017Italy – Andrey Golub – The Evolution of Fashion Retail   EIA2017Italy – Andrey Golub – The Evolution of Fashion Retail from European Innovation Academy The European Innovation Academy (EIA) is a non-profit educational institution recognized for…

Read More